Psikoteknik Raporu

Sürücülerin asıl alması gereken belgedir.Sürücüler yaklaşık 1 saat süren ve 9 ayrı bölümden oluşan psikoteknik değerlendirme testlerine girdikten sonra alacağı psikolog onaylı test sonuçlarıyla birlikte  bir psikiyatri uzmanına muayene olurlar.Psikiyatri muayenesi sonucunda "sürücülük yapması uygun görülenler" için hazırlanmış psikoteknik raporu ve psikiyatri raporları il yada ilçe sağlık müdürlüklerince onaylanarak sürücülere verilir ve 5 yıl süreyle orijinal raporları yanlarında bulundurmaları yönünde uyarılırlar.5 yıl bitiminde tekrardan sürücüler teste girmek ve psikiyatri muayenesi yaptırarak raporlarını yenilemelidirler.

Sağlık Müdürlüklerince onaylı psikoteknik ve psikiyatri raporları dışında psikoteknik kartı, psikoteknik belgesi ...v.b hiç bir belge geçerli olmayıp bunları düzenleyenler yasalara aykırı hareketten ve gerçeğe aykırı belge düzenlemekten dolayı yargılanırlar.Teste girmeden alınan raporlar geçersiz ve sahte olup bu tür belgeleri düzenleyenler ve alanlar suç işlemektedirler.Lütfen bu tür kişileri ve kurumları yetkili makamlara bildiriniz.
 
Karayolları Trafik Kanunu 4 Sayılı Cetvel ' de Psikoteknik değerlendirme raporunun nasıl olması gerektiği şöyle belirtilmiştir.
 
Psiko-teknik Değerlendirme Raporu
Yaklaşık 1 saat süren ve 9 Ayrı testten oluşan psikoteknik testine tabi tutulan sürücü için yetkili psikolog bir rapor düzenleyerek onayladıktan sonra sürücüye verir. Sürücü kendisine verilen psikoteknik raporuyla birlikte dilediği bir psikiyatri uzmanına muayene olur.Psikiyatri uzmanları sürücüye ait psikoteknik raporlarını da dikkate alarak sürücüyü psikiyatrik açıdan sürücülük yapmasına mani bedni veya ruhsal yönden bir engeli bulunup bulunmadığına karar verir.Muayene ardından psikiyatri uzmanının düzenleyeceği rapor sürücü tarafından tekrardan psikoteknik merkezine getirilir.Psikoteknik merkezi tarafından psikoteknik raporu ve psikiyatri raporu il yada ilçe sağlık müdürlüklarine onaylatılarak bir nüshası sürücüye verilerek 5 yıl süreyle saklaması konusunda uyarılır.Psikoteknik testi sonrası en fazla 30 gün içerisinde bir psikiyatriye muayene olmayan sürücünün psikoteknik raporları geçersiz hale gelir.Psikoteknik raporları dışında sürücülere psikoteknik kartı, psikoteknik belgesi ... v.b adlar altında başka belgeler verilemez.

whatsapp